Национален телефон: 0700 111 60 | E-mail: detector.na.lajata@gmail.comкак протича изследването с детектора

Полиграфското изследване отнема от час и половина до три, в зависимост от случая. Преди самият тест се събира нужната информация, а със изследваното лице се провежда интервю, в което се обсъждат значимите за изследването въпроси. Всички въпроси, които се задават на теста са предварително обсъдени с изследваното лице. След което се поставят датчиците и изследването започва. Инструментът записва получената информация, която след това бива оценена от полиграфиста по определена и стандартизирана методика.

1.Среща

Среща за уточняване на значимите теми и проучване на случая. Важно е темите на изследването да бъдат обсъдени, за да може въпросите да са формулирани максимално точно спрямо конкретния случай.

2.Изясняване на въпросите

След като въпросите са уточнени и удоволетворяват поръчителя и изследваното лице, се продължава към следващата стъпка.

3.Обсъждане на въпросите

Полиграфистът обсъжда въпросите от изследването с изследваното лице.

4. Полиграфски тест

Изследване с полиграфския уред посредством задаване на въпросите.

5. Оценка на изследването

Оценка на полиграмите (резултатите от изследването)

6. Резултати от изследването

Подготвяне на подробен отчет за извършеното изследване, в който са отразени и резултатите.

цени на детектор на лъжатаЦени за изследване с детектор на лъжата

Вижте нашите цени за изследване с детектор на лъжата. Отстъпки за фирми и изследвания на групи.

Виж цените »

Полезна информация

Вижте полезна информация за детектора на лъжата и полиграфските изследвания

Предлагаме голям набор от услуги с детектора на лъжата като фирмени изследвания, изследване за лоялност между партньори, изследване за измами, злоупотреби, кражби, корупция и др.

Виж повече »