Национален телефон: 0700 111 60 | E-mail: detector.na.lajata@gmail.comполиграф

Цел на полиграфското изследване

Полиграфското изследване се прави с цел доказване на извършено негативно действие или престъпление. Полиграфът е категоричен метод за доказване на деянието, както и за доказване, че изследвания не е съпричастен към въпросното деяние.

С полиграфа успешно се изследват лица с цел доказване на съпричастност или липса на такава за извъшени действия като кражба, измама, изневяра, извършено насилие, зависимост и извършване на тежко престъпление.

Полиграфът може да бъде използван, както с цел доказване на извършено деяние, така и с цел уневиняване или отпадане на съмнения за съпричастност към деяние.

Начин на работа на полиграфа

Полиграфът е уред за изследване на психофизиологични реакции на човека при задаване на определени въпроси към него, по строго определен метод. Уредът отчита едновременно три човешки реакции - сърдечна дейност, дишане и отделяне на пот. Тези психофизиологични реакции не могат да бъдат манипулирани и дори изследваното лице да успее да фалшифицира една от тях е невъзможно да направи същото и с останалите.

Полиграфът предава в реално време данните за трите реакции на специализиран софтуер, който визуализира и записва всички получени данни.

Работа на полиграфиста

Полиграфиста е специалистът, който изследва лицето, като задълженията му са да информира и задава контролни въпроси и въпроси свързани с целта на изследването и да записва данните от реакциите на изследването с детектора лице.

След като полиграфистът завърши тази част от теста с полиграф, той оценява данните и констатира на кои от зададените въпроси лицето е отговорило с истина и на кои с лъжа.

Резултатите от полиграфското изследване

Полиграфистът разбира дали изследваното лице е изрекло лъжа или истина в зависимост от реакциите които се отчитат от полографа, като за изчисляване на крайния резултат се използва строго установени формули и методика. В зависимост от стойностите чрез изследването с полиграф може да бъде констатирана категорична лъжа, категорична истина или неопределеност.

Неопределеност се получава, когато реакциите на лицето не са достатъчно категорични за да попаднат в лъжата или истината. Обикновенно в случаи на неопределеност се счита, че вероятността лицето да лъже е малка, защото когато лицето лъже реакциите са достатъчно очетливи.

Надеждност на полиграфа

Полиграфа е напълно надежден и сигурен уред, доказващ дали изследваното лице лъже или не. Полиграфът е усъвършенстван от половин век насам, до момента в който той е достигнал пълна точност и прецизност в отчитането на реакциите на изслдваните лица. Уредът не може да бъде излъган или да отчете неверни данни по време на изследване. Полиграфът работи и е един перфектен начин да откриете истината!

цени на детектор на лъжатаЦени за изследване с детектор на лъжата

Вижте нашите цени за изследване с детектор на лъжата. Отстъпки за фирми и изследвания на групи.

Виж цените »

Полезна информация

Вижте полезна информация за детектора на лъжата и полиграфските изследвания

Предлагаме голям набор от услуги с детектора на лъжата като фирмени изследвания, изследване за лоялност между партньори, изследване за измами, злоупотреби, кражби, корупция и др.

Виж повече »